Ing.arch.
Alena Vychodilová, Ph.D.

 

JSEM ŽENA MNOHA ZÁJMŮ A TALENTŮ. 

Přes svou osobu propojuji dva světy – materiální a duchovní. Ten materiální tvoří svět architektury a navrhování domů a interiérů. Je obohacen prací s lidmi hledajícími odpovědi na velké otázky života. Obě činnosti jsou krásné a obě jsou pro mě důležité, protože se vzájemně prolínají.

KONTAKT:  +420 777 345 688
vychodilova.arch@seznam.cz

NĚCO MÁLO O MNĚ

Vystudovala jsem fakultu architektury VUT v Brně (1985) a po dobu více než 30let se věnuji navrhování staveb, interiérů a územnímu plánování. Od r.1994 jsem členem České komory architektů jako autorizovaný architekt. Podílela jsem se na návrhu a realizaci staveb v hodnotě téměř 2mld Kč investičních nákladů. Byla jsem zaměstnána jak ve státní správě, tak v projekční organizaci, většinu své praxe jsem však vykonávala jako OSVČ. Jako vedoucí projektu jsem musela umět obhájit své návrhy i vést kolektiv projektantů, jednat s investory a úřady. Absolvovala jsem rovněž pětiletý doktorský studijní program na FA VUT, zakončený doktorátem (2004).

Data z činnosti architektonické

1980 – 1985 VUT v Brně – fakulta architektury zakončena státní zkouškou

1986 – 1989 Útvar hlavního architekta města Brna – samostatný referent

1992 Rektorát Masarykovy univerzity v Brně – investiční oddělení

1994 – 1995 Městský úřad v Prostějově, stavební úřad – vedoucí oddělení územního plánování

1994 udělena autorizace České komory architektů ve všech oborech

1999 – 2004 VUT v Brně, fakulta architektury – doktorský studijní program

2002 – 2004 IDOP Olomouc a.s. – vedoucí architekt

2010 Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje

2011 - 2012 spolupráce na publikaci F.Crháka Výtvarná geometrie plus

1994 – dodnes: projekční soukromá praxe

Od r.1998 se intenzivně zabývám „věcmi mezi nebem a zemí“. Všechny esoterické kurzy (uvádím jen nejdůležitější) považuji za určitou formu rekvalifikace. Nejdříve jsem je spojovala se svou profesí (feng šuej), později jsem objevila i jiné své talenty. Je to především schopnost porozumět skrytému světu podvědomí a důvodům, proč se něco děje tak, jak se děje. Mojí doménou se stala automatická kresba. Je to pro mě nástroj k „vidění“ energií a k jejich přeměně.

 

Data z činnosti esoterické

1998 – 2007 postupné zasvěcování do tradičního systému Reiki (3stupně a mistrovský) a Karuna Reiki (2stupně) u J.Riegrové a M.Štercové

1998 – 2001 kurzy Feng šuej (Adalbert Nelissen, Boris Michajlov-Brin, Radomír Novák)

2000 kurz automatické kresby a proutkaření (M.Šalátová, A.Fiurášek)

2005 vychází 1.díl knihy Svět je kouzelná hra energií (nakl. Beletris)

2008 vychází 2.díl knihy Svět je kouzelná hra energií(nakl. Beletris)

2010 andělský seminář s Charlesem Virtue

2012 vychází 3.díl knihy Svět je kouzelná hra energií a dotisky 1.a 2.dílu v nové úpravě (nakl. Anag)

2003 – dodnes: poskytuji individuální poradenství, pořádám kurzy, maluji energetické a léčivé obrázky

TATO STRÁNKA SLOUŽÍ JAKO ROZCESTNÍK - PŘEJDĚTE PROSÍM DO OBLASTI, KTERÁ VÁS NEJVÍCE ZAJÍMÁ

ARCHITEKTONICKÁ TVORBA

Hned po škole jsem se dostala k projektům mnoha významných staveb z oblasti školství, sportu, bydlení, kultury a zdravotnictví, do nichž jsem rovněž navrhovala vybavení interiérů. Mnohé z nich byly realizovány. 
V současnosti se zaměřuji na propojení architektury a mých zkušeností z oblasti léčitelství, protože stavby mají významný vliv na zdraví a vztahy jejich uživatelů.

AUTOMATICKÁ KRESBA

Technika automatického kreslení se nejvíce hodí k rozboru a diagnostice energií, k léčení a harmonizaci. Kresba vzniká bez zásahu rozumu prostřednictvím podvědomí na téma, jaké si zvolíte. Kresba rozvíjí intuici a sebepoznání. 
Učím ji na kurzech a pomáhám lidem pochopit situaci, se kterou si neví rady, při individuálních konzultacích.

ZMĚNA MYŠLENÍ

Myšlenka je energie. Naše myšlenky proměňují vnitřní pocity a tělo na ně reaguje. Abychom byli zdraví, měli zdravé vztahy a v životě se nám dařilo,  je potřeba zbavit se starých návyků a myšlenkových stereotypů, které způsobují problémy v našich životech.
Bez změny myšlení nelze provést životní změny, proto učím, jak toho dosáhnout.

Kontakt

Telefon

+420 777 345 688

E-mail

vychodilova.arch@seznam.cz

Facebook

www.facebook.com